Javne nabavke PDF Print E-mail

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabaveke

Javni poziv

Plan javnih nabavki 2022

Poziv za ponudu za javnu nabavku - JNMV 02/2020

Postavljeno 27.05.2020.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli Ugovora

Obaveštenje o zaključenju Ugovora

 

Poziv za podnošenje ponuda u otvorenom postupku javne nabavke dobara - ЈНОП 1/20

Postavljeno 22.05.2020.

Poziv za podnošenje ponuda - izmena 18.06.2020.

Konkursna dokumentacija - izmena 18.06.2020.

Odluka - 18.06.2020.

Obaveštenje o produženju roka za dostavu ponuda

Pojašnjenje Konkursne dokumentacije br.1

Pojašnjenje Konkursne dokumentacije br.2

Odluka o dodeli ugovora KEY - postavljeno 13.07.2020.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija NS1 (postavljeno 24.07.2020.)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija NS2 (postavljeno 24.07.2020.)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru, Partija NS3 (postavljeno 24.07.2020.)

Odluka o izmeni ugovora JNOP KEY 120 ns1

Odluka o izmeni ugovora JNOP KEY 120 ns2

Odluka o izmeni ugovora JNOP KEY 120 ns3

 


Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti dobara - Električna energija 2020

 

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija...

Obaveštenje o zaključenju Ugovora...


Poziv za podnošenje ponuda 2014...

 

Konkursna dokumentacija za osiguranje 2014...

Pitanja i odgovori za usluge osiguranja 2014...

Obaveštenje o zaključenju Ugovora...

Električna energija 2016...

Poziv za podnošenje ponuda...

Obaveštenje o zaključenju Ugovora...

Odluka o dodeli Ugovora TTEACH 1/16...

Poziv za podnošenje ponuda...

Električna energija 2017...

Električna energija 2017 - Obaveštenje o zaključenju Ugovora...

Električna energija 2018...

Električna energija 2018 - Poziv za podnošenje ponuda...

Obaveštenje o zaključenju Ugovora 2018... (Odluka o dodeli Ugovora: strana 1 | strana 2 )

Električna energija 2019...

Električna energija 2019 - Poziv za podnošenje ponuda...

 


 

Poziv  - TEMPUS teach 2016...

Konkursna dokumentacija - TEMPUS teach 2016...

Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije – za objedinjenu nabavku u projektu : TEMPUS TEACH br. T 1/16...

Dodatne informacije - pojašnjenja - 2  TEMPUS TEACH 116...

Obaveštenje o produženju roka TEMPUS TEACH 116...

Konkursna dokumentacija TEMPUS teach 2016 - izmena 1...