Knjiga predmeta PDF Print E-mail

Knjiga predmeta sadrži sve bitne i obavezujuće podatke o predmetima koji su akreditovani od strane komisije za akreditaciju. Tako aktreditovani predmeti se nalaze u Knjizi u tabelama koje se zovu Specifikacija predmeta. Te specifikacije važe tokom celog akreditacijskog perioda od 4 godine. Nova akreditacija donosi novu Knjigu predmeta i u njoj sveže akreditovane Specifikacije. Specifikacije predmeta iz Knjige predmeta se u obliku Lične karte predmeta prikazuju i konkretizuju studentu tokom aktuelne školske godine /semestra.Autori specifikacija predmeta, otuda, ne moraju, obavezno i biti izvođači u konkretnim periodima ostvarivanja.

 

Knjigu predmeta koja je akreditovana 2007. godine možete pogledati ovde...

Knjigu predmeta koja je akreditovana 2012. godine možete pogledati ovde...

Knjiga predmeta - Specijalističke studije 2014. ...

Knjiga predmeta - 2015. ...

Knjiga predmeta - 2016. ...

Diploma Supplement...

Knjiga predmeta - Master studije 2019...

Knjiga predmeta OSS 2022...