Raspored ispita PDF Print E-mail


Raspored ispita za aprilski ispitni rok (2018/19)...Raspored ispita za aprilski ispitni rok (2018/19) - doškolovanje:
dr Vesna Colić (Metodologija istraživanja u obrazovanju) - 09.04. u 16.10h u kabinetu 1
dr Aniko Utaši  (Tradicionalne kulture u Vojvodini) - 15.04. u 15.30h u učionici 3
dr Svetlana Lazić (Organizacija i struktura vaspitno-obrazovnog procesa, Stručna praksa 5, Vaspitanje dece do 3 godine) - 04.04. u 17h
dr Lada Marinković (Inkluzija dece sa smetnjama u razvoju) - 12.04. u 16h
dr Nikola Kajtez (Uvod u multikulturalno obrazovanje) - 15.04. u 15.30h u učionici 1

dr Jan Đuras (Dete i kompjuter) - 12.04. u 15h u učionici 5

dr Jelica Petrović (Mentalno zdravlje) - 10.04. u 15h