Dokumenti Print
Thursday, 31 March 2022 10:46 | Written by Slobodan Andrijevic

Пријава на конкурс - наставници 2022.

Образац за писање извештаја о кандидатима - сарадници 2022.

Образац за писање извештаја о кандидатима - наставници вештина, наставници страног језика 2022.

Образац за писање извештаја о кандидатима - наставници 2022.

Пријава на конкурс - наставници вештина, наставници страног језика 2022.

Пријава на конкурс - сарадници 2022.

Правилник о избору у звање наставника и сарадника  2022

Правилник о приступним предавањима и приступним вежбама

Last Updated on Monday, 04 April 2022 11:34