Reč direktora PDF Print E-mail

Direktor dr Bojan Milošević

Poštovani studenti, na studijskim programima Strukovni vaspitač i Master strukovni vaspitač, dozvolite mi da izrazim svoje duboko poštovanje prema vama, zato što ste izabrali jednu od najplemenitijih i najnežnijih profesija. Nijedna struka nema toliku potrebu za interdisciplinarnim delovanjem, kao što to ima struka - vaspitač. Budući vaspitač sluša velik broj različitih predmeta, mora da ovlada velikim brojem različitih veština, ali na kraju, sve to mora da primeni na samo jedan cilj, a to je dobrobit dece. Upravo to pokazuje kompleksnost struke vaspitač. On mora da zna o svemu pomalo, vaspitač mora da ima široko obrazovanje, a uz to i da ima lične kvalitete, kao što su blagost, nežnost i pažljivost, ali i u isto vreme i da ima dovoljnu čvrstinu da razvija i disciplinu. U doba modernih tehnologija, u doba koje traži brzinu, u doba materijalnih vrednosti, kao ostrvo stoji struka vaspitač, koja ispunjava svoju misiju brige o deci.

Visoku školu strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu karakteriše visok kvalitet obrazovanja. Upravo zbog toga, diploma naše institucije priznata je svuda u svetu. Naša diploma cenjena je i od strane domaće struke i domaćih predškolskih ustanova, kao dokaz najkvalitetnijeg obrazovanja za vaspitače. Poštovani budući i sadašnji vaspitači, ovo je i vaša kuća - Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu.

direktor dr Bojan Milošević