Međunarodna saradnja PDF Print E-mail

 

Naša Škola je u svom dosadašnjem radu pokazala spremnost i otvorenost za saradnju sa školama i fakultetima iz zemlje, ali i iz cele Evrope.

Međunarodna saradnja Škole se odvija intenzivno posebno od perioda priprema za akreditaciju 2006. godine. Studijski program za obrazovanje predškolskog vaspitača Škole je usklađen sa savremenim svetskim tokovima i stanjem struke, nauke i umetnosti u odgovarajućem obrazovno-naučnom, odnosno umetničko-obrazovnom polju i uporediv je sa sličnim programima na inostranim visokoškolskim ustanovama, a posebno u okviru evropskog obrazovnog prostora.......

 

Nešto više o međunarodnoj saradnji škole možete pogledati ovde...

 
 

Poseta iz Ciriha, Švajcarska

Višegodišnja saradnja naše škole sa  Pädagogische Hochschule Zürich,www.phzh.ch/ausbildung iz Švajcarske je nastavljena i ove godine trodnevnom posetom njihovih studenata i profesora. Direktorica Jovanka Ulić je dala reči dobrodošlice i predstavljanja studijskog programa i aktivnosti Škole, nastavnici Svetlana Lazić i Nikola Vetnić su održali predavanja prisutnim gostima i kolegama iz Škole.Svetlana Lazić je održala veoma informativno predavanje (u prilogu) o sistemu obrazovanja u Srbiji i Vojvodini, pri tom je, posebnu pažnju posvetila Obrazovanju za demokratsko građanstvo i obrazovanju za ljudska prava, konceptu vaspitno-obrazovnog rada koji se primenjuje u svim oblicima formalnog obrazovanja, od vrtića do srednje škole. Za pripremu priručnika i obuku nastavnika u primeni ovog oblika rada zadužena je naša Škola, koja je  preko Centra za međunarodna istraživanja u obrazovanju pri Univerzitetu u Cirihu (International Projects in Education, Zurich University) partner Savetu Evrope. Podsetila je,  da je naša država jedna od 47 članica Saveta Evrope, te da je učestvovala u donošenju Povelje o Obrazovanju za demokratsko građanstvo i obrazovanje za ljudska prava (http://www.mpn.gov.rs/images/content/dokumenta/dokumenta/se/Charterforall_SER.pdf) kao i u donošenju preporuka vladama država članica Saveta Evrope u primeni ovog oblika obrazovanja, te da je Republika Srbija time prihvatila obavezu njegove primene.

Predavanje kojim je predstavljen grad Novi Sad kao domaćin našim gostima odžao je kolega Nikola Vetnić.

Gosti i domaćini su razmenili nekolika pitanja nakon održanih predavanja.

 

Profesorica Beatrix Zumsteg  je u svoje i ime koleginice Radmile Blickenstorfer toplo zahvalila na dobodošlici koju im je ukazala Visoka škola strukovnih studija u Novom Sadu.

 

PREZENTACIJA
(Autor: dr Svetlana Lazić)


 


TEMPUS PROJEKAT TEACH


Lecturers in Dialogue (LID) - izveštaj