15.01.2022. [Vokalno instrumentalna nastava] Važno obaveštenje u vezi predstojećeg ispita PDF Print E-mail

Poštovani studenti,

U karton su dodati nagradni bodovi koji ste zaslužili aktivnošću, dodatnim radom i angažovanjem u toku semestra. Situacija je trenutno takva da mnogi već sada imaju ocenu veću od šest i takvu ocenu je moguće upisati.

Takođe, svesni ste činjenice da se epidemiološka situacija u poslednje vreme drastično pogoršala. Iz tog razloga procedura za ovaj ispit je sledeća i morate je se strogo pridržavati:

1) svaki student će pogledati predloženu ocenu u kartonu studenata (kranja desna kolona) i UKOLIKO JE ZADOVOLJAN OCENOM spremiće svoj INDEKS i POPUNJENU ISPITNU PRIJAVU kako bismo ocenu i upisali,

2) sve indekse će sakupiti JEDAN STUDENT (spremite nešto u čemu ćete ih nositi ako ih bude mnogo) i doneti u kabinet 6 gde se održava ispit tačno u 9:00 - ne ranije i ne kasnije, a mi ćemo se potruditi da sve završimo u roku od sat vremena tako da će vas popunjeni indeksi od 10:00 čekati ispred studentske službe kada ih možete i pokupiti;

3) studenti koji NISU ZADOVOLJNI OCENOM (gotovo svako može da odgovara za bilo koju ocenu bez obzira na bodove) i oni koji imaju MANJE OD 50 BODOVA (oznaka "N.P." u krajnjoj desnoj koloni) nemaju prolaznu ocenu i moraju da polažu ispit - sav materijal nalazi se na poznatom mestu (obaveštenja na sajtu škole i materijal na mom ličnom sajtu), a takođe obavezna je prijava ovde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi0x_WAmfATPp3olkwtDJOdEojVOlYqyOeABUab5wfrkmcBA/viewform?usp=sf_link

VAŽNA NAPOMENA: ako odbijete predloženu ocenu i odlučite se da odgovarate, nagradni bodovi se trajno brišu i (dakle ukoliko ste na predispitnim obavezama imali 45, sada imate nagradnih 45 i vi niste zadovoljni ocenom 9, tada se briše drugih 45, ostaje predispitnih 45 i dalje odgovarate za koju god ocenu - možda 6 a možda i 10, zavisi od vas). Nagradni bodovi vaze SVE DOK IH NE PONISTITE ILI NE UPISETE OCENU, dakle vazice i u aprilu, junu, septembru, itd. pod istim uslovima.

Dakle, rezime: proveriti bodovno stanje i ukoliko ste zadovoljni dogovorite se ko će preuzeti indekse i doneti na upis 18. januara tačno u 9:00, svi ostali moraju da polažu usmeni ispit i ukoliko to žele da urade u ovom roku prijavljuju se na link gore i onda dolaze prema utvrđenoj satnici.

Srdačno,

Nikola Vetnić