21.10.2021. - Engeski jezik 3 PDF Print E-mail

Poštovani studenti,

Podsećam vas da na školskoj platformi Online studje COVID 19, u odeljku Engeski jezik 3, svake srede možete pronaći prezentaciju koja prati poslednju lekciju obrađenu na času. Kako biste imali bolji pregled prezentacija i drugih objava na ovoj platformi, obratite pažnju na datume kada su postavljene (krajnja desna kolona Date Modified“).

U istom odeljku se nalazi i obaveštenje o organizaciji nastave u okviru predmeta (Engleski jezik 3, plan rada (2021-22) – postavljeno 6. oktobra 2021.) i potrebna literatura (Skripta engleski 3 - postavljeno 7. oktobra 2020.)

Mirjana Galić, predmetni nastavnik