03.09.2021. - Konačna rang lista (drugi upisni rok) PDF Print E-mail

Lista...

 

Poštovani studenti,

Upis primljenih kandidata na prvu godinu studija održaće se 06.09.2021. godine u periodu od 9.00 do 12.00h.

 

Na upis doneti:


- svedočanstva I,II,III,IV razreda srednje škole (u slučaju da su dostavljene fotokopije)

- diplomu o položenom završnom (maturskom) ispitu srednje škole (u slučaju da su dostavljene fotokopije)


- izvod iz matične knjige rođenih (u slučaju da su dostavljene fotokopije) i ličnu kartu


- dve fotografije u boji, formata 3,5 x 4,5cm


- dokaz o uplati troškova upisa 3.300,00 dinara koji se uplaćuje na žiro račun škole, 840-1598666-04,
poziv na broj 97 937421310


- dokaz o uplati prve rate školarine u iznosu od 15.000,00 dinara, koji se uplaćuje na žiro račun škole 840-1598666-04, poziv na broj 97 937421310