22.02.2021. [Muzička komunikacija] Početak semestra PDF Print E-mail

Poštovani studenti,

vraćamo se u akciju!

Karton studenata: https://tinyurl.com/MK2021-Karton

Plan rada: https://tinyurl.com/MKom2021

Kao što sam vam rekao jesenas, na ovom predmetu imamo poprilično više posla. Svake nedelje ćete imati po jednu teorijsku vežbu sa po dva tonaliteta ili nekoliko ritmičkih vežbi, kao i jednu praktičnu vežbu tj. pesmu koju ćete svirati. Ako vas interesuje kako to izgleda, na sajtu već imate snimke od proletos pa možete pogledati: http://nikolapacekvetnic.rs/?page_id=986

Što se tiče slanja sve snimke ovog semestra šaljete meni, nebitno zašto. Ako se desi da neke nedelje ipak ne mogu da stignem i da treba da šaljete Marku, ja ću vam najaviti to blagovremeno, ne brinite.

Bodovanje ide na sledeći način:

1) svake nedelje za teorijsku vežbu dobijate 1 bod, za praktičnu vežbu dobijate 3 boda zato što je sviranje sada 3x ozbiljnije od teorije;

2) pre ispita skupljate logično maksimalno 40 poena i na ispitu osvajate preostalih 60;

3) na ispitu izvlačite kartice sa pesmama (postoje duplikati kartica - moguće je da izvučete dve iste i jednu različitu) i od izvučenih birate jednu koju svirate (izuzetno vas mogu pitate i ostale za višu ocenu i slično) - za to dobijate 30 poena;

4) na ispitu dobijate jednu ritmičku vežbu od onih iz knjige koje imate u nedeljama #4, #7 i #10 - to nosi 20 poena;

5) na ispitu svirate akorde jednog durskog i njegovog paralelnog molskog tonaliteta - to je poslednjih 10 poena.

Osim toga, opet, ako ste između ocena ili vidim da niste sigurni, mogu vas pitati i gradivo iz prvog semestra, uopšte bilo šta vezano za to što odgovarate, a da smo radili... Npr. ako ne znate tonove od kojih se sastoje akordi mogu vas pitati koje predznake ima tonalitet, šta mu je paralela, itd.

Za kraj, da napomenem da prve nedelje nece biti posebnog snimka iz teorijskih vežbi. Razlog je to što se radi prosto o ponavljanju poslednje lekcije iz prethodnog semestra, tako da ćete za to koristiti ponovo snimke Konsultacija #6 i #7 sa Vokalno instrumentalne nastave... Bukvalno, snimićete ono što ste već snimali zimus. Shvatite to kao gratis zagrevanje... Praktična vežba, odnosno pesmica, se trenutno uploaduje i biće online najkasnije ujutru.

Za sva pitanja i slično sam vam na usluzi.