Karton naučnog radnika PDF Print E-mail

 

Uputstvo:

1. Pristupiti sledećem linku: http://knr.uns.ac.rs/imenik.xhtml

2. U Meniju (levo): 'Registrovani istraživači u organizacijama', izabrati 'Visoke škole'

3. Kliknuti šestu po redu Visoku školu sa spiska