2.11.2020. [Vokalno instrumentalna nastava] Gradivo za kolokvijum I PDF Print E-mail

Poštovani studenti,

na prvi kolokvijum iz predmeta Vokalno instrumentalna nastava potrebno je spremiti teorijsko gradivo zaključno sa lekcijom "3 Lestvica - jedinica organizacije tonova. Lestvični stupnjevi. C Dur i a moll lestvica. Stepeni i polustepeni" do dela koji se bavi a moll lestvicom (p23 u Praktikumu). Podsećam vas da na p73-81 u Praktikumu nalaze vežbe vezane za gradivo o kojem je reč i da one daju realnu sliku onoga što bi vas moglo očekivati na kolokvijumu.

Što se praktičnog dela tiče, za kolokvijum je potrebno spremiti sve pesme na p51-55 iz Praktikuma. Tema 4 i tema 5 još uvek nisu obrađene na praktičnim vežbama ali to će biti rešeno do kolokvijuma.

Kolokvijum se odvija tako što se studentu zada teorijsko pitanje, kratka ritmička vežba i jedna od obrađenih pesama, nakon čega student odgovara na pitanje, izvodi vežbu i zadatu pesmu. Zamena pitanja nije dozvoljena. Dopunska pitanja su moguća u izuzetnim slučajevima.

Sledeće nedelje će biti kreirana forma za prijavljivanje što ću najaviti posebnim obaveštenjem sa uputstvom. Podsećam vas još jednom na dve bitne stvari:

1) strogo pridržavanje epidemioloških mera koje su na snazi u zemlji a samim tim i školi - što znači da NIKO ko ne nosi I MASKU I RUKAVICE neće dobiti dozvolu da pristupi kolokvijumu,

2) studenti koji se prijave za prvi kolokvijum a potom ne dođu na njega (tzv. "prijavljivanje za svaki slučaj") neće moći da se prijave za polaganje drugog kolokvijuma.

Za sva pitanja dostupan sam preko uobičajenih kanala komunikacije (sajt, mail, FB).