25.09.2020. - PRELIMINARNA RANG LISTA ZA UPIS STUDENATA U II GODINU PDF Print E-mail
BUDzET ( svi studenti koji se nalaze na rang listi od rednog broja 1. pa do rednog broja 60. )
SAMOFINANSIRANJE ( svi studenti koji se nalaze na rang listi od rednog broja 61. pa do rednog broja 92. )
STUDENTI UZ RAD ( svi studenti koji se nalaze na rang listi od rednog broja 93. pa do rednog broja 99. )