15.09.2020. - Raspored polaganja ispita iz Metodologije istraživanja u obrazovanju PDF Print E-mail

Raspored polaganja ispita iz Metodologije istraživanja u obrazovanju 18.09.2020. učionica 5

12.00

Studenti sa sledećim brojevima indeksa: 176/11, 61/15, 135/15, 25/17 77/17, 88/17, 102/17, 124/17, 144/18

13.00

Studenti sa brojevima indeksa od 9/19 do 44/19

14.00

Studenti sa brojevima indeksa od 48/19 do 85/19

15.00

Studenti sa brojevima indeksa od 89/19 do 123/19