24.03.2020. [Stručno-istraživački rad] Obaveštenje za studente MA studija PDF Print E-mail

Poštovani studenti,

S obzirom na to da je više studenata postavilo isto pitanje u vezi istog predmeta u drugoj godini master studija STRUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD, podsećamo vas na sledeće - ukoliko je student druge godine izabrao mentora za završni master rad, u obavezi je da pre toga, položi predmet Stručno istraživački rad KOD PROFESORA KOJI JE I MENTOR ZA MASTER RAD.

Upućujemo vas na KNJIGU PREDMETA za master studije na sajtu škole koju možete preuzeti sa sledećeg linka: http://www.vaspitacns.edu.rs/obavestenja/Master%20studije_knjiga%20predmeta_2019.pdf

Stručno istraživački rad nema predavanja, nema vežbe, već se izvodi kroz samostalno istraživački rad, mentorski rad, kao i konsultacije sa nastavnikom. Samostalni istraživački rad je u neposrednoj funkciji pripreme završnog master rada. Dakle, sve ono što prethodi izradi master rada, svrstava se u predmet Stručno istraživački rad, a tiče se izrade projekta istraživanja u svrhu izrade završnog master rada. Predmet nosi 10 ESPB bodova. U suštini, sav konsultativni rad koji radite sa mentorima za master, vrednuje se kroz taj predmet. Ukoliko mentor smatra da je kandidat već u predispitnim obavezama na tom predmetu pokazao da može da krene sa izradom master rada, nastavnik eventualno može pustiti studenta da krene u izradu tog master rada, paralelno, i pre zvaničnog položenog Stručno istraživačkog rada u junskom ispitnom roku. Naravno, to se prepušta nastavniku/mentoru da proceni.

Obaveštenje u Word formatu možete preuzeti sa sledećeg linka: http://vaspitacns.edu.rs/documents/MA/20200324_Obavestenje.doc