17.03.2020. [Aranžiranje i komponovanje muzike za decu] Online nastava iz predmeta PDF Print E-mail

Poštovani studenti MA studija na predmetu,

svi ste već kontaktirani putem grupnog maila i to je način na koji ćemo zvanično komunicirati sve dok se nastava odvija na ovaj način. Dostupan sam za bilo kakav vid komunikacije bilo putem maila, bilo društvenih mreža, bilo na neki treći način ukoliko se tako dogovorimo.

profesor strukovni studija dr Nikola Vetnić