13.03.2020. - prof. dr Bojan Milošević, direktor - UPUTSTVO STUDENTIMA NA METODIČKOJ PRAKSI U VEZI SPREČAVANJA EPIDEMIJE KORONAVIRUSA PDF Print E-mail

 

1. STUDENTI SU U OBAVEZI DA IMAJU SANITARNE KNJIŽICE

 

2. STUDENTI SU U OBAVEZI DA POŠTUJU PREPORUKE VLADE SRBIJE U CILJU SPREČAVANJA EPIDEMIJE KORONAVIRUSA (NALAZI SE NA SAJTU, RUBRIKA "OBAVEŠTENJA")

 

3. UKOLIKO STUDENTI IMAJU NEKE OD SIMPTOMA: POVIŠENA TEMPERATURA, KAŠALJ, MALAKSALOST ILI RESPIRATORNU INFEKCIJU, MORAJU SE POVUĆI IZ OBJEKATA U KOJIMA VRŠE PRAKSU I POSTUPE PREMA PREPORUKAMA VLADE SRBIJE

 

4. STUDENTI SU U OBAVEZI DA PRATE SAJT VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE VASPITAČA U NOVOM SADU, ODELJAK "OBAVEŠTENJA", GDE ĆE NA DNEVNOM NIVOU BITI OBAVEŠTAVANI O DALJIM KORACIMA, KOJI SE TIČU NASTAVE I OBAVLJANJA PRAKSE