Lična karta predmeta PDF Print E-mail

Lična karta predmeta predstavlja skup informacija kojima se studentima približava, konkretizuje realizacija akreditovanog programa (kao što je prikazano u Knjizi predmeta). Realizacija podrazumeva  nastavnikove i studentske aktivnosti u okviru predmeta tokom date školske godine/semestra za koju se izrađuje Lična karta predmeta.Ona uključuje operativna pojašnjenja kojima se nastavnik služi da što više približi studentima organizaciju  i praćenja rada u njegovom predmetu.

 

Lične karte predmeta: U PRIPREMI

dr Ana Makišova


dr Anđelka Bulatović


dr Aniko Utaši


dr Bojan Milošević


dr Branka Janković


dr Dunja Cigić Gavrilović


dr Ivana Ignjatov Popović


dr Jelena Spasić


dr Lada Marinković


dr Maja Galić


dr Milena Zorić Latovljev


dr Milenko Janković


dr Mirjana Matović


dr Nikola Kajtez


dr Nikola Vetnić


dr Otilia Velišek Braško


dr Svetlana Lazić


dr Svetlana Radović


dr Uglješa Colić


dr Vesna Colić


Miloš Vasiljević


Mirjana Galić


mr Jovanka Ulić


Silvia Gladić