Studentski rad PDF Print E-mail

31.03.2021. - ZAVRŠNI RAD ZA STUDENTE OSNOVNIH STUDIJA (3. godina) ŠKOLSKA 2020/2021 godina

Uputstvo za studentski rad...


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СВЕ МАСТЕР СТУДЕНТЕ

Процедура за пријаву стручно-истаживачког рада

Поштовани студенти,

Од 01.11.2020. године, сваког месеца имате могоћност да пријавите ваше

Стручно-истраживачке радове од 01. до 10-тог у текућем месецу.

Пријављивање стручно-истраживачког рада  је лично у студентској служби, где се врши провера свих испита, а сам услов је да су положени сви испити предвиђени тим планом и програмом.

Стручно–истраживачки рад је пројекат у којем се решава практични проблем из области предшколског васпитања и образовања и који је у функцији израде мастер рада. Стручно - истраживачки рад се ради у предшколској установи са којом високошколска установа има закључен уговор, уз сагласност ментора.

После одобрене теме рада студент је у обавези да уради студијски пројекат истраживања који мора бити одобрен од стране ментора. Оцена добијена на пројекту истраживања је оцена постигнута на предмету Стручно–истраживачки рад. Пројекат истраживања се предаје студентској служби у испитном року пре одбране мастер рада и то:

· један одштампан примерак потписан од стране ментора и студента.

Стручно–истраживачки рад вреднује се са 10 ЕСПБ.


Procedura za prijavu završnog/master rada...