Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača

Adresa: Petra Drapšina 8, 21000 Novi Sad
Web adresa: www.vaspitacns.edu.rs
Email adresa: vsovinfo@gmail.com


Direktor škole:
prof. dr Bojan Milošević
Tel: 021/451-683

Sekretar škole:
Jasminka Bogdanović
Tel: 021/451-683
Tel/Fax: 021/452-441


Studentska služba:

Referent za I godinu
Radovan Rajkov 021/425-107,

Referent za II godinu, Master studije i doškolovanje
Radojka Prodanović 021/425-107,

Referent za III godinu
Jelena Čomić 021/451-288.


Računovodstvo:
Tel: 021/452-063

Milena Čupić lok. 13,
Mirjana Petrović lok. 14.

Broj žiro računa škole: 840-1598666-04
Poziv na broj: 97 937421310


Biblioteka:
Milanka Božović
Tel: 021/472-30-04


Koordinator za kvalitet i razvojne projekte škole:
mr Gera Ibolya
Email adresa: geraibolyans@gmail.com


Alumni klub škole:
Email adresa: vaspitac.alumni.ns@gmail.com