OPŠTE NAPOMENE: 

   Svi rezimei i prijave se anonimno recenziraju. Autori koji su podneli prijave dobiće povratnu informaciju o prihvatanju, potrebnim izmenama ili neprihvatanju prijavljene teme (videti važne datume).  

Organizator zadržava pravo da u skladu sa preporukom recenzenta sugeriše autoru promenu formata prijavljenog rada (iz saopštenja u poster i obratno).

    Trajanje  usmenih prezentacija  je ograničeno na 10 minuta. 

    Autori  postera  imaju obavezu da u predviđenom vremenu budu ispred svojih prezentacija kako bi odgovarali na pitanja posetioca. 

    Prijavljeni učesnici  okruglog stola  izuzeti su od plaćanja kotizacije (osim voditelja/moderatora).

    Autori ili izdavači publikacija/didaktičkih materijala mogu koristiti poseban termin za promociju (maksimalno trajanje 60 minuta), gosti su izuzeti od kotizacije, ili koristiti mogućnost

 stalne postavke publikacija u holu Škole tokom svih dana trajanja Konferencije.

    Svi prijavljeni autori usmenih ili poster prezentacija i drugih oblika rada, plaćaju kotizaciju i na taj način ostvaruju pravo na propratni materijal, sertifikate i objavljivanje u Zborniku rezimea.

    PRIJAVE ZA KONFERENCIJU SE ŠALJU NA ADRESUszdns2018@gmail.com

    Rok za prijavu učešća i sažetka  je 1. septembar 2018.

fgh

nazad na početnu stranicu