PROGRAMSKI ODBOR

Mr Jovanka Ulić, (VSSOV, Novi Sad) predsednica

Sociologija/filozofija:
Dr Milan Mišković (Novi Sad)
Dr Dušan Ristić (Filozofski fakultet, Novi Sad)
Dr Svetlana Radović (VSSOV Novi Sad)
Dr Smiljka Tomanović, (Filozofski fakultet, Beograd)
Pedagogija:
Dr Lidija Vujičić (Učiteljski fakultet Rijeka, Hrvatska)
Dr Mitja Krajnčan (Univerza na Primorskom Kopar, Slovenia)
Dr Sztanáné Babics Edit (Visoka škola "Jožef Etveš", Baja, Mađarska)
Dr Jasmina Klemenović (Filozofski fakultet, Novi Sad)
Dr Veselin Mićanović (Filozofski fakultet – Nikšić, Crna Gora)
Dr Isidor Graorac, (Novi Sad), 
Dr Vesna Colić (VSSOV Novi Sad),
Dr Anđelka Bulatović (VSSOV Novi Sad),
Dr Otilia Velišek-Braško VSSOV Novi Sad)
Dr Svetlana Lazić (VSSOV Novi Sad
Olivera Kamenarac (Doctoral Scholar, University of Waikato, New Zealand)
Psihologija:
Dr Nila Kapor Stanulović (Novi Sad)
Dr Ivana Mihić (Filozofski fakultet, Novi Sad)
Dr Lada Marinković (VSSOV, Novi Sad)
Dr Stanislava Popov (TIMS, Novi Sad)
Književnost/jezici:
Dr Kanizsai Mária (Visoka škola "Jožef Etveš", Baja, Mađarska)
Dr Jovan Ljuštanović (VSSOV Novi Sad)
Dr Ivana Ignjatov Popović (VSSOV, Novi Sad)
Dr Aniko Utaši (VSSOV, Novi Sad)
Umetnost: 
Mr Jovanka Ulić (VSSOV, Novi Sad)
Dr Mirjana Matović (VSSOV, Novi Sad)
Mr Stevan Divjaković (VSSOV Novi Sad)
Miloš Vasiljević MA (VSSOV, Novi Sad)
Medicinske nauke/defektologija:
Dr Špela Golubović (Medicinski fakultet, Novi Sad)
Dr Emira Švraka (Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet u Sarajevu, BiH)
Dr Maja Galić (VSSOV Novi Sad)

ORGANIZACIONI ODBOR

Dr Lada Marinković, predsednica

Dr Aniko Utaši, sekretarka i prevodilac za mađarski
Radmila Petrović, predsednica Udruženja vaspitača Vojvodine
Mr Ibolya Gera
Dr Otilia Velišek Braško
Dr Svetlana Radović
Miloš Vasiljević, MA
Dr Nikola Vetnić
Marija Svilar, saradnik
Tamara Milošević, MA, asistent
Dr Uglješa Colić
Dr Milena Zorić,
Dr Ivana Ignjatov Popović
Irina Damjanov, asistent
Mirjana Galić, prevodilac za engleski
Dušan Radosavljević, tehnička podrška
Milena Čupić, računovodstvo

ghghh

nazad na početnu stranicu