KOTIZACIJA      

Uplatom kotizacije obezbeđujete prisustvo svim programskim sadržajima Konferencije, dobijanje pratećeg materijala, Zbornika sažetka radova, osveženje u pauzama, Potvrdu o učešću na Konferenciji, Sertifikat o učešću na radionici.
Ujedno doprinosite kvalitetu Konferencije.

Konferencija će biti akreditovana kao oblik stalnog stručnog usavršavanja od strane Pedagoškog zavoda Vojvodine i Komore socijalne zaštite.
Iznos kotizacije u Pre-roku (do 1. oktobra 2018):

Aktivni učesnik: 5.000,00 din
Pasivni učesnik: 3.500,00 din
Vaspitač: 3.000,00 din
Inostrani učesnici: 50 Eur
Iznos kotizacije u Post-roku
(posle 1. oktobra 2018. do početka Konferencije):
Aktivni učesnik: 7.000,00 din
Pasivni učesnik: 4.500,00 din
Vaspitač: 3.500,00 din
Inostrani učesnici: 70 Eur
Uplata kotizacije u dinarima:
žiro račun Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu:
840-1598666-04, model 97 poziv na broj 847421313
sa naznakom za Konferenciju Svakodnevni život deteta 
Molimo da svoju uplatnicu dostavite pri preuzimanju materijala za Konferenciju na pultu za Registraciju učesnika
Ukoliko Vam je potreban predračun, možete se obratiti na telefon računovodstva Škole: 021/452-063

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na email Konferencije: szdns2018@gmail.com   
Odlukom Organizacionog odbora od plaćanja kotizacije su izuzeti:

- Pozvani plenarni predavači 
- Učesnici okruglog stola koje poziva voditelj okruglog stola
- Studenti i profesori Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača
  u Novom Sadu i
- Članovi Programskog i Organizacionog odbora

gg

nazad na početnu stranicu