Kontakt

 

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Novi Sad

Petra Drapšina br 8. 21000 Novi Sad

Tel: 021/451-683

fax: 021/452-441

E-mail: szdns2018@gmail.com

vcbb 

 


nazad na početnu stranicu