Akreditacija Print
Strukovni master vaspitač
- Uverenje
- Odluka
- Rešenje - dozvola za rad

 


Odluka o akreditaciji (2016):

| strana 1 | strana 2 | strana 3 | strana 4 |


 

Uverenje o akreditaciji (2016):

| strana 1 |

 


 

Skenirana rešenja i odluke za akreditaciju Škole i studijskog programa ...


Uverenje o akreditaciji studijskog programa - specijalističke strukovne studije...


Odluka o akreditaciji studijskog programa - specijalističke strukovne studije

Strana 1 | Strana 2 | Strana 3


Dozvola za rad - specijalističke strukovne studije

Strana 1 | Strana 2


Dozvola za rad - osnovne strukovne studije

Strana 1 | Strana 2