Cenovnik Print

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА

НОВИ САД

 

 

ЦЕНОВНИК УСЛУГА ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У НОВОМ САДУ

за школску 2022/2023 годину (почиње да важи 01. октобра 2022. године)

 
ЦЕНОВНИК УСЛУГА ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У НОВОМ САДУ

за школску 2021/2022 годину