Cenovnik PDF Print E-mail

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА

НОВИ САД


*ЦЕНОВНИК УСЛУГА ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У НОВОМ САДУ

за школску 2019/2020годину


  1. 1. ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ

За самофинансирајуће студенте који уписују I,II и III годину

65.000,00

За студенте мастер студија

80.000,00

  1. 2. ЦЕНА ЕСПБ БОДОВА

Цена ЕСПБ бода за студенте који су обновили I,II и III годину

1.100,00

Цена ЕСПБ бода за студенте који су обновили

специјалистичке студије

1.250,00

Цена ЕСПБ бода за студенте који су обновили

мастер студије

1.250,00

  1. 3. ТРОШКОВИ УПИСА, ПРИЈАВЕ ИСПИТА И ОВЕРЕ СЕМЕСТРА

Овера семестра за све студенте

1.800,00

Прва и друга пријава испита за самофинансирајуће студенте основних студија и мастер студија

400,00

Трећа пријава испита за самофинансирајуће и студенте на буџету основних студија и студенте мастер студија

800,00

Пријава испита након истека рока за пријаву за студенте основних студија и мастер студија

1.500,00

Трошкови уписа у школску годину за студенте основних студија и мастер студија

3.300,00

Полагање испита пред комисијом

5.000,00

Пријава дипломског испита-виша школа

4.000,00

  1. 4. ИЗДАВАЊЕ ДОКУМЕНАТА

Издавање дипломе више школе (стари програм)

2.000,00

Издавање дипломе високе школе (са пријавом и одбраном завршног и мастер рада)

8.800,00

Издавање уверења о положеним испитима

2.600,00

Издавање наставног плана и програма

1.000,00

Издавање докумената на реверс

500,00

Издавање потврда

300,00

Подношење молбе

500,00

  1. 5. ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА ДОКУМЕНАТА

Издавање дупликата индекса

2.000,00

Издавање дупликата уверења о стручном испиту

2.000,00

Издавање дупликата уверења о дипломирању

3.000,00

Издавање дупликата дипломе

4.000,00

Издавање дупликата сведочанства

2.000,00

  1. 6. ТРОШКОВИ ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС ЗА МАСТЕР СТУДИЈЕ

Провера способности

2.600,00

Полагање теста опште културе

3.400,00

Пријава на конкурс за мастер студије

2.600,00

  1. 7. ДРУГИ ТРОШКОВИ

Прегледање дневника праксе (стари програм)

1.000,00

Полагање методика у вртићу (стари програм)

1.000,00

Признавање испита (по испиту)

1.000,00

Признавање испита са специјалистичких студија за упис на другу годину мастер студија

1.000,00

Нострификација дипломе

45.000,00

Лекторат

25.000,00

Исписивање из школе

1.000,00

Трошкови слања документације у иностранство

1.000,00

 

* Важи од 01.11.2019. године


Председник Савета Школе

Мр Јованка Улић