Vizija i misija škole PDF Print E-mail

Мисија

Програм на Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду снажно је посвећен образовању будућих васпитача који ће, по завршетку основних трогодишњих студија (али и мастер студија), поседовати знања и професионалне вештине за препознавање дечјих потреба и могућности, њихово подстицање и развијање у игри, изражавању, учењу и комуникацији, уз поштовање и очување личних и културних особености детета и његове породице.

Наставни кадар Школе је посвећен: истраживању теорије и праксе васпитања и образовања деце предшколског узраста; сталном праћењу ефективности и ефикасности студија; развијању и усавршавању студијског програма уз високу партиципацију студената; праћењу и унапређењу сопствених академских и наставничких компетенција.

Школа остварује стратешки допринос развоју друштва тако што својим студијским програмом промовише и омогућава квалитетан кадар за васпитање и образовање деце од најранијег узраста на матерњем језику, у вишекултурној и вишејезичкој средини. Овако образовани васпитачи имају више могућности при запошљавању, а деца, коју школује овакав кадар, имају могућност за успешну интеграцију у друштво без обзира на културолошке различитости.

Визија

Васпитачи, који су стекли образовање на Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду, посвећени су образовању све деце у мултиетничком и мултикултуралном свету, критички и активно приступају проблемима образовног система у коме раде, али су и спремни на целоживотно учење.