Kvalitet i projekti PDF Print E-mail

PROJEKAT:

“MAPIRANJE DAROVITOSTI I POTENCIJALA ZA KREATIVNOST KOD DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA”, 2019/2020


PROJEKAT JE PODRŽAO

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKI DELATNOST:

RAZVOJNO ISTRAŽIVAČKI PROJEKAT VISOKIH ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U 2019. GODINI.

Period trajanja projekta: 02. septembra 2019. godine do 02. marta 2020. godine.

Na ovoj stranici pronaći ćete:

- informacije o cilju i sadržaju projekta i

- njegove produkte (instrumenti: NS-D 1.0/2019 i NS-K 1.0/2019, Obrazac saglasnosti za roditelje, zbornik sažetaka sa stručnog skupa, monografska publikacija)

- prezentacija plenarnog predavanja Jasne Cvetković Lay

- video sa stručnog skupa


 


 

RAZVOJNOISTRAŽIVAČKI PROJEKAT PODRŽAN OD STRANE POKRAJINSKE VLADE 

EDUKACIJA VASPITAČA O SMETNJAMA U RAZVOJU   - dobar metod

1. izveštaj i 2. fotografije


Predškolska pedagogija:"Mi smo zemljani" Veresova u Maštolendu - dobar metod

 

U cilju osavremenjavanja nastave, negovanja kreativnosti u stvaranju situacija učenja, a posebno

povezivanja teorijskih znanja sa praksom rada u predškolskim ustanovama, na časovima Predškolske

pedagogije gostovali su predavači Biserka Vunjak Spasojević, pedagog i Dušanka Mudrinić, direktor

vrtića „Maštolend“ u Novom Sadu. Iz svog bogatog iskustva, one su studente 2. godine upoznale sa

teorijskim osnovama i praktičnom primenom programa „Mi smo zemljani“, autora Nikolaja Veresova.

Pored toga što su predavanju prisustvovali u velikom broju, studenti su pokazali i izuzetno zanimanje

za predstavljenu temu, što se može videti i na priloženim fotografijama.

 

Dr Vesna Colić, profesor

Tamara Milošević, MA, saradnik u nastavi

 

Fotografije: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

 

 


 

Radionička nastava - dobar metod 2016 (dr Anđelka Bulatović):

 

dokument 1 | dokument 2


Izveštaj sa održanog treninga na temu "Asertivna komunikacija"...


IZVEŠTAJ O REALIZOVANOJ RADIONICI U OKVIRU TEMPUS TEACH PROJEKTA: ''OBLICI RADA I VASPITNO-OBRAZOVNA SREDSTVA U NASTAVI''...


Izveštaj o realizovanoj radioničkoj obuci 2016...


Izveštaj o samovrednovanju 2021...


Strategija obezbeđenja kvaliteta...


Članovi komisije za obezbeđenje kvaliteta...


Akcioni plan za obezbeđenje kvaliteta možete preuzeti ovde...
 

 

 

 

Rad u našoj školi se odvija po principima savremenih nastavnih metoda.One prate potrebe studenata i neguju kreativnost u stvaranju situacija učenja.To ilustruje, između ostalog, snimak rada na času Engleskog jezika 4 sa studentima druge godine 22.maja 2014..u 13.50 u dvorištu Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad. Tom prilikom zidine dvorišta sa ružičnjakom poslužile su kao idealna scenografija za dramatizaciju bajki, ali i izuzetna motivacija za studente.

Profesor dr Jelena Spasić; Fotografiju i komentar dala Gera Ibolya

 


Engleski jezik 4, Dr J.Spasić IIgodina april 2014