Kvalitet i projekti PDF Print E-mail
Wednesday, 26 December 2012 07:48 | Written by Slobodan Andrijevic

 

 


 

RAZVOJNOISTRAŽIVAČKI PROJEKAT PODRŽAN OD STRANE POKRAJINSKE VLADE 

EDUKACIJA VASPITAČA O SMETNJAMA U RAZVOJU   - dobar metod

1. izveštaj i 2. fotografije

 


 

Strategija razvoja veština_VSOVNS...


Predškolska pedagogija:"Mi smo zemljani" Veresova u Maštolendu - dobar metod

 

U cilju osavremenjavanja nastave, negovanja kreativnosti u stvaranju situacija učenja, a posebno

povezivanja teorijskih znanja sa praksom rada u predškolskim ustanovama, na časovima Predškolske

pedagogije gostovali su predavači Biserka Vunjak Spasojević, pedagog i Dušanka Mudrinić, direktor

vrtića „Maštolend“ u Novom Sadu. Iz svog bogatog iskustva, one su studente 2. godine upoznale sa

teorijskim osnovama i praktičnom primenom programa „Mi smo zemljani“, autora Nikolaja Veresova.

Pored toga što su predavanju prisustvovali u velikom broju, studenti su pokazali i izuzetno zanimanje

za predstavljenu temu, što se može videti i na priloženim fotografijama.

 

Dr Vesna Colić, profesor

Tamara Milošević, MA, saradnik u nastavi

 

Fotografije: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

 

 


 

Radionička nastava - dobar metod 2016 (dr Anđelka Bulatović):

 

dokument 1 | dokument 2


Izveštaj sa održanog treninga na temu "Asertivna komunikacija"...

 

 


IZVEŠTAJ O REALIZOVANOJ RADIONICI U OKVIRU TEMPUS TEACH PROJEKTA: ''OBLICI RADA I VASPITNO-OBRAZOVNA SREDSTVA U NASTAVI''...

 


Izveštaj o realizovanoj radioničkoj obuci 2016...

 

 


 

Pravilnik o samovrednovanju...Izveštaj o samovrednovanju februar 2011...Strategija obezbeđenja kvaliteta...Članovi komisije za obezbeđenje kvaliteta...Akcioni plan za obezbeđenje kvaliteta možete preuzeti ovde...Subjekti i mere u obezbeđenju kvaliteta...


 

 

 

 

 

Rad u našoj školi se odvija po principima savremenih nastavnih metoda.One prate potrebe studenata i neguju kreativnost u stvaranju situacija učenja.To ilustruje, između ostalog, snimak rada na času Engleskog jezika 4 sa studentima druge godine 22.maja 2014..u 13.50 u dvorištu Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad. Tom prilikom zidine dvorišta sa ružičnjakom poslužile su kao idealna scenografija za dramatizaciju bajki, ali i izuzetna motivacija za studente.

Profesor dr Jelena Spasić; Fotografiju i komentar dala Gera Ibolya

 


Engleski jezik 4, Dr J.Spasić IIgodina april 2014

Last Updated on Wednesday, 20 September 2017 11:12