Akreditovani program stručnog usavršavanja PDF Print E-mail

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača može da se pohvali da je veliki broj njenih nastavnika dobilo akreditaciju i uvršteno u Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika za školske 2018/19 i zaključno do školske   2020/21. godine. (http://zuov-katalog.rs)

Angažovanje Škole na podršci  celoživotnom obrazovanju (tzv. LONG LIVE LEARNING) i profesionalnom usavršavanju svojih bivših studenata je značajan vid institucionalne afirmacije.

Ova vrsta afirmacije prema poslodavcima i okruženju svakako predstavlja značajnu stavku u radu i razvoju ustanove.

Tabela 1.:Pregled autorskih angažovanja nastavnika Škole ispred VSOVNS i udruženja po redosledu u KATALOG-u izdatom 2018.


 

 


 

Здраво одрастање – Програм за превенцију болести зависности деце од 5 до 10 година...