Nastavni kadar PDF Print E-mail

SPISAK NASTAVNIKA I ASISTENATA:

 

PEDAGOŠKE NAUKE:

1. dr Vesna Colić, profesor strukovnih studija

2. dr Anđelka Bulatović, profesor strukovnih studija

3. dr Svetlana Lazić, profesor strukovnih studija

4. dr Otilia Velišek-Braško, profesor strukovnih studija

5. Tamara Milošević MA, asistent

 

PSIHOLOŠKE NAUKE

1. dr Lada Marinković, profesor strukovnih studija

2. dr Dunja Cigić, asistent


FILOLOŠKE NAUKE

1. dr Jovan Ljuštanović, profesor strukovnih studija

2. dr Ivana Ignjatov-Popović, profesor strukovnih studija

3. dr Aniko Utaši, predavač

4. dr Jelena Spasić, profesor strukovnih studija

5. dr Milena Zorić, predavač

6. Irina Damjanov MA, asistent

7. Ivana Mijić MA, asistent

 

SOCIOLOŠKE NAUKE

1. dr Svetlana Radović, profesor strukovnih studija

 

FILOZOFIJA

1. dr Nikola Kajtez, profesor strukovnih studija

 

FIZIČKO VASPITANJE I SPORT

1. dr Bojan Milošević, profesor strukovnih studija

2. dr Milenko Janković, profesor strukovnih studija

3. Velimir Kadović MA, asistent

 

MATEMATIČKE I RAČUNARSKE NAUKE

1. mr Jan Đuras, profesor strukovnih studija

2. dr Branka Janković, profesor strukovnih studija

 

MUZIČKE I IZVOĐAČKE UMETNOSTI

1. mr Stevan Divjaković, profesor strukovnih studija

2. dr Mirjana Matović, profesor strukovnih studija

3. Nataša Đuragić MA, asistent

4. Nikola Vetnić MA, asistent

 

LIKOVNE UMETNOSTI

1. mr Jovanka Ulić, profesor strukovnih studija

2. Miloš Vasiljević MA, predavač

3. Silvia Gladić MA, predavač

4. dr Uglješa Colić, asistent

 

MEDICINSKE NAUKE

1. mr Dragan Ivanov, dr med, predavač

2. Maja Galić, dr med, asistent

 

SLOVAKISTIKA

1. dr Ana Makišova

2. dr Jarmila Hodolič

 

 

Knjigu nastavnika možete pogledati ovde.